۶۴,۲۰۰ تومان

درخت صنوبر پاییزی اشل.
در سایز 6 سانتی متری و بسته 2 تایی موجود است.