۵۶,۶۰۰ تومان۷۶,۶۰۰ تومان

ماکت درخت نارگون.
در سايز4سانتي متر و هر بسته شامل 3 عدد است.
در سايز8سانتي متر و هر بسته شامل 2 عدد است.
کد: 914/915