۴۸,۶۰۰ تومان۶۵,۶۰۰ تومان

ماکت درخت نارگون.
در سايز2 سانتي متر و هر بسته شامل 4 عدد است.
در سايز3 سانتي متر و هر بسته شامل 5 عدد است.
کد:185/186