۶۵,۶۰۰ تومان۶۸,۶۰۰ تومان

ماکت درخت نارگون.
در سايز3سانتي متر و هر بسته شامل4 عدد است.
در سايز5سانتي متر و هر بسته شامل3 عدد است.
در سايز7سانتي متر و هر بسته شامل2 عدد است.
مناسب براي ماکت سازي.
محصول ايران.