۱۱۵,۰۰۰ تومان

دفتر شطرنجی هما.
دارای برگ های شطرنجی.
مناسب ترسیم و نقشه کشی.
دارای 100 برگ و در سایز A4 موجود است.