۴۹,۰۰۰ تومان

کاغذ شطرنجی.
دارای برگ های شطرنجی.
مناسب ترسیم و نقشه کشی.
دارای 30 برگ و در سایز A3 موجود است.