۱۸,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰ تومان

دفتر میلیمتری.
دارای برگ های میلیمتری شطرنجی.
مناسب ترسیم و نقشه کشی.
در سایز A3 و A4 موجود است.