۲۹۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: راهنمای جامع انیمیشن
نويسنده: ریچارد ویلیامز
مترجم: فریده خوشرو
انتشارات: کتاب آبان
تعداد صفحات: 336