۳۵۲,۰۰۰ تومان

رنگ اکریلیک پ ب اُ دارای رنگدانه های خالص، غلیظ و بسیار درخشان هستند.
این رنگ ها دارای دوام بسیار بالا بوده و قابل حل شدن در آب هستند.
رنگ های اکریلیک پ ب اُ غیر سمی بوده و زرد نمی شوند.