۲۷,۶۰۰ تومان

روشنایی معابر نارگون.
در مقیاس 1/300و1/500هر بسته شامل 2عدد است.
کد 306/307