۲۸,۰۰۰ تومان

روشنایی معابر نارگون.
در مقیاس 1/300هر بسته شامل 2عدد است.
کد 302