۴۹۸,۰۰۰ تومان

حلال و خشک کننده مناسب رنگ روغن.
حلال و خشک کننده مناسب برای رنگ های روشن و شفاف است.
نسبت به روغن بزرک خطر چروک شدن کمتری دارد.
باعث افزایش درخشندگی و شفافیت رنگ ها می شود.