۲۱۵,۰۰۰ تومان

روغن بزرک کامران(1 لیتری) با کیفی مناسب.
از آن جایی که رنگ روغن از روغن بزرک ساخته می شود، برای ترکیب رنگ های روغن از روغن بزرک استفاده می کنند.
روغن رنگ را رقیق تر کرده و از غلظت آن می کاهد.
حرکت قلم بر روی بوم را روان تر می کند.
باعث افزایش شفافیت و درخشندگی رنگ می شود.
در سایز 1000 میل موجود است.