۵۶,۴۰۰ تومان

از آنجایی که رنگ آکریلیک سریع خشک می شود اگر رنگ بر روی قلمو شما خشک شد می توانید از ریموور آکریلیک استفاده کنید.
سر قلموهایی که رنگ روی آن خشک شده را حدود یک ساعت در آن قرار دهید.
قلمو ها را در محلول شستشو داده سپس با آب و صابون پاک کنید.