۳۵,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان

زمین بسکتبال نارگون.
در مقیاس 1/100و 1/200در بسته 1عددی موجود است.
کد 684/685