۲۶,۷۰۰ تومان

زیپاتن بام نامنظم ورقی اشل.
مقیاس 1:50
در سایز 10*25 سانتی متر و بسته سه عددی موجود است.