۲۶,۷۰۰ تومان

زیپاتن سرامیک پیرامون ورقی اشل.
مقیاس 1:100
در سایز 10*25 سانتی متر و بسته سه عددی موجود است.