۱۴,۰۰۰ تومان

سایه بان ساحلی لبه ساده اشل.
مقیاس 1:200
هر بسته شامل 1 عدد سایه بان است.