۱۸۹,۴۰۰ تومان

شامل
3 عدد مداد ذغالی سافت-مدیوم و هارد.
2 عدد ذغال فشرده سافت.
1 عدد پاک کن سفید.
1 عدد تراش فلزی.
1 عدد محو کن.
1 عدد پاک کن خمیری.