۳,۱۵۶,۰۰۰ تومان

ست طراحی 36 عددی لیرا.
مناسب حرفه ای ها و هنرمندان و هنرجویان.
ست کامل از ابزار های و مدادهای طراحی.
شامل: 7 عدد مدادهای کنته و سفید،  2 عدد زغال طراحی، 11 عدد مدادهای طراحی و زغالی،  12 عدد گچ رنگی طیف پوست و خاکستری ها، 1 عدد پاکن و تراش و  یک عدد محو کن می باشد.