۲۲۸,۰۰۰ تومان

ست قلمو سرگردماریس سری 2500.
سرگرد نرم با موی مصنوعی.
مناسب آبرنگ و گواش.
شامل 15 شماره مختلف می باشد.