۶۰۶,۰۰۰ تومان

ست قلمو زبان گربه ای ماریس سری 3588
با موی نرم مناسب گواش، اکریلیک و رنگ روغن.
دارای 12 قلمو به شماره های 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 می باشد.