۱۰۸,۰۰۰ تومان

ست قلمو زمینه سرتخت ماکو.
سرتخت با موی زبر مصنوعی.
مناسب رنگ روغن و اکریلیک.
شامل 3 قلمو زمینه در شماره های مختلف می باشد.