۵۴۶,۰۰۰ تومان

قلمو سرتخت خرم سری 777.
دسته بلند، موی متوسط.
مناسب رنگ روغن، اکریلیک و گواش.
شامل 7 قلمو با شماره های 2، 4، 6، 8، 10، 12 و 14 می باشد.