۳۰۰,۰۰۰ تومان

قلمو سرتخت خرم سری 777.
دسته بلند، موی متوسط.
مناسب رنگ روغن، اکریلیک و گواش.
شامل 7 قلمو با شماره های 0، 1، 2، 3، 4، 5 و 6 می باشد.