۲۱۶,۰۰۰ تومان

ست قلمو سرتخت خرم سری B777.
سرتخت با موی نرم مصنوعی.
مناسب رنگ روغن و اکریلیک.
شامل 7 قلمو با شماره های 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 متنوع می باشد.