۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان

ست قلمو سرتخت پارس آرت سری 2000.
سرتخت دسته بلند.
مناسب رنگ روغن و اکریلیک.
شامل 10 قلمو با شماره های 0 – 2 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 24 – 20 می باشد.