۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

ست قلمو سرتخت پارس آرت سری 3050 دسته شیشه ای.
سرتخت با موی متوسط (بین نرم و زبر) طبیعی.
مناسب رنگ روغن و اکریلیک.
شامل 10 قلمو با شماره های 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 14 – 16 – 18 – 20 – 24 می باشد.