۱۸۸,۰۰۰ تومان

ست قلمو سرتخت پرسین آرت.
مناسب گواش، اکریلیک و رنگ روغن.
دارای 6 شماره های متنوع.