۴۵۸,۰۰۰ تومان

ست قلمو سرگرد آبرنگی بهزاد ره آورد سری 101.
دسته کوتاه، موی نرم مصنوعی.
مخصوص نقاشی آبرنگ.
دارای 8 قلمو به شماره های 0/5، 0/3، 0، 2، 4، 6، 8، 12 می باشد.