۲۰۱,۲۰۰ تومان

ست قلمو سرگرد شیمیایی سری 555 خرم.
سرگرد نرم با موی مصنوعی.
مناسب آبرنگ و گواش.
شامل شماره های 0.3 – 0.2  – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 می باشد.