۵۲۲,۰۰۰ تومان

ست قلمو سرگرد شیمیایی خرم سری 555.
با موی نرم مصنوعی، دسته کوتاه.
مناسب نقاشی رنگ روغن، اکریلیک، گواش، آبرنگ و انواع تکنیک های نقاشی.
شامل شماره های 0.3، 0.2، 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 می باشد.