۲۴۰,۰۰۰ تومان

ست قلمو سرگردماریس سری 256.
سرگرد نرم با موی طبیعی.
مناسب آبرنگ و گواش.
شامل 12 شماره مختلف می باشد.