۲۹۴,۸۰۰ تومان

ست قلمو شمشیری سرکج خرم 3003.
قلمو شمشیری مناسب آبرنگ.
شامل شماره های 1/8-1/4-3/8-1/2-3/4-7/8-1 می باشد.