۵۷۰,۰۰۰ تومان

ست قلمو چتری(بادبزنی) خرم سری E-888 دسته بلند قرمز.
با موی مصنوعی.
مخصوص رنگ روغن.
شامل7 قلمو به شماره های  0، 2، 4، 6، 8، 10، 12 می باشد.