۱۱۸,۸۰۰ تومان

ست مداد آبرنگی  پلیکان
مدادهای آبرنگی به صورت شش ضلعی شکل گرفته است.
لاک سطح آنها با رنگ سرب مطابقت دارد.
قطر مغزی مداد ها 3،0 میلی متر و در بسته 12 رنگ موجود است.