۴۳۴,۴۰۰ تومان

هر مداد ترکیب از چند رنگ.
مناسب برای نقاشی منظره و طبیعت.
مناسب برای نقاشی حرفه ای و هچنین مناسب برای کودکان.