۲۲۴,۰۰۰ تومان۲۴۴,۰۰۰ تومان

ست میز و صندلی کنفرانس اشل.
مقیاس 1:75و 1:100.
هر بسته شامل 1 عدد ست است.