۲۴۸,۴۰۰ تومان

مجموعه ای از گچ های رنگی مناسب طراحی.
ساخته شده از خاک رس، گچ و رنگدانه رنگی و همچنین مواد افزودنی دیگر.
قابل استفاده روی کاغذ، مقوا و کارتن و بوم نقاشی.