۷۸,۰۰۰ تومان۱۵۶,۰۰۰ تومان

ایده آل برای طراحی و نقاشی.
رنگ های درخشان و نرم.
مناسب برای ترکیب رنگ ها و ایجاد طرح های بافت دار.
مناسب برای تکنیک های سایه زنی.