۴۳,۰۰۰ تومان

از این ابزار در هنر مجسمه سازی و گُل سازی و کار با خمیر فیمو و خمیر گُل چینی استفاده می شود.
یک سر این ابزار ریز و سر دیگر آن درشت تر، در 6 سایز مختلف و از اصلی ترین ابزار در کار کردن با خمیر ها می باشد.
دسته مشکی دارای 3 عدد قلم داتینگ جهت نقطه کوبی در 3 سایز مختلف.