۶۰,۸۰۰ تومان۱۷۶,۰۰۰ تومان

سفال بام پولکی مینیاتوری اشل.
مقیاس 1:12 بسته 150 عددی با ابعاد: 48*27*16 میلی متر.
مقیاس 1:12 بسته 200 عددی با ابعاد: 48*27*16 میلی متر.
مقیاس 1:12 بسته 500 عددی با ابعاد: 48*27*16 میلی متر.
مقیاس 1:24 بسته 300 عددی با ابعاد: 4*11*20 میلی متر.