۱۶,۲۰۰ تومان

شمش گرافیت گرد هیگر
مناسب برای اساتید، هنرجویان و دانشجویان.
شمش گرافیت هیگر مناسب برای کلیه تکنیک های نقاشی.
دارای پوشش کاغذی دور شمش.
شمش گرافیت در گرید B6 و B8 و به شکل گرد موجود است.