۱۴۴,۰۰۰ تومان

صندلی سفیداشل.
مقیاس 1:50.
هر بسته شامل 4 عدد ماکت صندلی است.