۹۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: طراحی از سر برای هنرجویان
نويسنده: اولیور سین
مترجم: مهسا تیموری
ویراستار: امیررضا ربیعی
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 108