۴۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: طراحی از منظره با مداد.
نویسنده: جین فرانکس.
مترجم: عربعلی شروه.
انتشارات: یساولی.
تعداد صفحه: 40