۶۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: طراحی ساده از گل ها، میوه ها و سبزیجات.
نویسنده: جیووانی سیواردی.
مترجم: مهسا تیموری.
انتشارات: یساولی.
تعداد صفحه: 64