۶۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب:طراحی‌های ایوان شیشکین از منظره
نويسنده: ایوان‌ایوانوویچ شیشکین
مترجم: زهره فیضی
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 64