۹۶,۳۰۰ تومان

علائم راهسازی راهنمایی اشل.
در مقیاس 1:50 و در بسته 9 عددی موجود است.