۵۵,۰۰۰ تومان

قط زن پلیمری سمباده دار یکی از ابزار و وسایل مورد نیاز هر خوشنویس می باشد که کیفیت آن بسیار مهم بوده و همواره خوشنویسان در انتخاب قط زن خوشنویسی کیفیت مناسب می کوشیده اند.
قط زن به واسطه ارتباط مستقیمی که با چاقوی قلمتراشی دارد باید از مواد خاصی انتخاب گردد تا در هنگام قطع سر قلم نی خوش نویسی تیغه چاقو آسیب نبیند و از طرفی سر قلم نیز به درستی تراشیده شود.
ابعاد حدودی: 10*2*1.5 سانتی متر