۷۲,۰۰۰ تومان

قلموی سرگرد ماکو سری 1026.
با موی نسبتا زبر، مناسب رنگ روغن.
دارای قطر 25 میلی متر می باشد.